ayarsizpaylasim

Kuranin isimleri

KUR’AN’IN İSİMLERİ

1. Aceb (hayret Verici)--- 72:1-2
2. Adl... 6:115
3. Ahsen el-Hadis (En Güzel Söz)---39:23
4. Aliyy (Yüce)--- 43:4
5. Arabiyy (Arapça)--- 39:28
6. Aziz—41:41-42
7. Belağ (tebliğ)--- 14:52, 50:45
8. Besair--- 45:20
9. Beşir--- 41:4
10. Beyan--- 3:138
11. Burhan--- 4:174, 6:149, 21:24, 25:33
12. Büşra--- 27:2 !
13. Doğruluk ve Adaletle Tamamlanmış--- 6:115
14. El-Hadi--- 17:9
15. Emir--- 65:5
16. Furkan--- 2:185, 3:3-4, 25:1, 86:13
17. Hablullah (Allahın Kulpu)--- 3:103
18. Hakim--- 10:1
19. Hakk--- 5:48, 11:120, 13:1, 17:81, 25:33, 47:2
20. Hayr--- 16:30
21. Hezl (şaka) olmayan--- 86:14
22. Hüda ve Rahmet--- 2:2, 3:138, 6:157, 31:2-3, 72:13
23. Hikmet---54:5
24. İlim--- 2:145, 3:61, 13:37
25. İman--- 3:193
26. İmam--- 46:12
27. Kasas--- 12:3
28. Kavl--- 28:51
29. Kayyım--- 18:1
30. Kelam--- 9:69
31. Kitab--- 2:2, 2:89, 4:105, 5:48, 32:2 44:1-3
32. Kur’an--- 4:82, 12:2, 20:2, 27:6, 43:3, 56:77-80
33. Mecid--- 50:1, 85:21
34. Mev’iza (Öğüt)--- 10:57
35. Mufassal (Açıklamış)--- 4:174, 12:111, 41:3-4, 86:13
36. Muhkem--- 11:1
37. Musaddık---2:41,91,97 3:3,39,50, 4:47, 5:46,48, 35:31, 46:30
38. Mübarek--- 38:103
39. Mübin (Apaçık)--- 5:15, 6:114, 43:2
40. Müheymin (şahit, gözetleyici)--- 5:48
41. Müteşabih--- 39:23
42. Nebe (Haber)--- 78:1-2
43. Nezir---41:4
44. Nimet--- 2:211
45. Nur--- 4:174, 5:15
46. Rahmet--- 6:157, 7:52, 7:203, 10:57-58, 12:111, 16:64, 16:89, 17:82, 27:77
47. Ruh--- 42:52
48. Sıdk--- 39:23
49. Suhuf-u Mükerreme (kerim kılınmış)---80:13
50. Merfua(Yüceltilmiş)---80:14
51. Mutahhar (Arınmış, Tertemiz)--- 80:14
52. Şifa--- 10:57, 17:82, 41:44
53. Tenzil--- 20:4, 56:80
54. Urvetul Vüska--- 31:22
55. Vahiy—21:45, 53:4
56. Zebur--- 6:105
57. Zikir (Hatırlatma, öğüt)--- 15:6, 15:9, 16:44, 21:50, 36:69, 73:
Bugün 43483 ziyaretçi (118384 klik) kişi burdaydı!


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol