ayarsizpaylasim

Kuranın İhtiva ettiği hakikatler

Kur'an-ı Kerîm, insanlara îtikad, ibâdet, ahlâk, içtimaiyat, iktisad, siyaset, tarih, hukuk, insan, kâinat ve kâinat ötesi gibi birçok hakikatlerden bahsetmiştir Kur'an'ın bahsettiği bu hakikatlarîn en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:2 İnsanları putperestlik ve şirkten şiddetle men'eder Yalnız ve yalnız, tek olan Allah(cc)'a ibâdet etmeye ve O'na hiçbir şey'i şerik koşmamaya dâvet eder

3 Kur'an insanları ilme, irfana, tefekküre çağırır İnsanları gaflet içinde şuursuzca yaşamaktan men'eder Allah(cc)'ın kudret ve hikmetine dikkat etmelerini, kâinata ve hâdiselere ibret gözüyle bakmalarını ister

4 İnsanlara gönderilmiş bâzı peygamberler ve onların ümmetlerini irşad ve tebliğ tarzları hakkında bilgi verir Geçmiş ümmetlerin hallerinden ders almamızı söyler

5 İnsanların nefislerine esir olmamalarını, dünyayı âhirete tercih etmemelerini, dünyada her an imtihan içinde olduklarını unutmamalarını bildirir

6 Müslümanların dinlerinde sebat etmelerini, daima hakka tâbi olup hakkı savunmalarını, düşmanları karşısında kuvvetli olmalarını tavsiye eder

7 İçtimaî, iktisadî ve siyasî hayatta tâkip edilmesi gereken temel esasları ve saadet düsturlarını haber verir

8 İnsanlar arasında adalet, istikamet, tevâzu', sevgi ve şefkat, ihsan, afv, edeb ve eşitlik gibi ahlâkî değerleri tavsiye eder İnsanları zulümden, hıyânetten, kibirden, cimrilikten, intikam duygularından, katı yüreklilikten, fuhşiyattan, haramdan men'eder

9 Allah(cc)'ın kâinata koymuş olduğu kanunların değişmeyeceğini, muvaffakıyet için bu kanunlara riayet etmenin lüzumunu anlatır İnsana kendi gayret ve çalışmasından başka hiçbir şey'in fayda vermiyeceğini bildirir

10 İslâm'a uyanların Cennete, uymayanların ise Cehenneme gireceğini bildirir Bu dünyanın, âhiretteki ebedî Cenneti ve saadeti kazandıracak bir imtihan meydanı olduğunu haber verir
alıntı/derleme

 

Bugün 43483 ziyaretçi (118400 klik) kişi burdaydı!


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol